Ochrana dat

Internetový obchod RAPPA.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu RAPPA.cz a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem (newsletter, apod.).

Zákazník má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů zákazníka.