Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů  (dále jen prohlášení)

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost RAPPA s.r.o. se sídlem Za Humny 1082, 725 25 Polanka nad Odrou; IČ: 15502236, DIČ: CZ15502236, která je zapsána v obchodním rejstříku KOS Ostrava, oddíl C, vložka 261 a touto společností provozovaný internetový obchod www.rappa.cz. 

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.rappa.cz.

Nákupy na www.rappa.cz se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. I my jsme zákazníci a ani nám není jedno, jak je s našimi osobními údaji nakládáno, a proto ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost:

Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem:

- plnění smlouvy uzavřené prodávajícím
- nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů (rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje)

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu, popřípadě ke zpracování dotazníku spokojenosti, který je zasílán smluvním partnerem – poskytovatelem informačních služeb.

V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy, a to elektronickou cestou na e-mail adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí i nadále uchovávány, nejsou však, a to zcela v souladu se Zákonem 101/2000 Sb., žádným způsobem dále zpracovávány.

Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu www.rappa.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na eshop@rappa.cz

Po uskutečnění objednávky bude předán e-mail zákazníka společnosti Heureka Shopping s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Tyto údaje jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.
Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky.