Fontána párty barevná s držákem na láhev 70 sek 24 cm 4ks

Podobné produkty naleznete v kategorii:

Fontána párty barevná s držákem na láhev 70 sek 24 cm 4ks
Žádná párty se neobejde bez těchto párty fontán! Párty fontána dokonale nahradí svíčky na dortu. Jedno balení obsahuje 4 kusy vnitřní barevné fontány o délce 24 cm s držákem na láhev. Pomocí plastového podstavce snadno a bezpečně zapíchnete do dortu. Tato párty fontána je určena také pro vnitřní použití. Díky originálními držáku na láhev, fontánu můžete snadno umístit pomocí držáku na hrdlo láhve. Fontánka po zapálení prská jako prskavka což vytváří nezapomenutelný efekt pro předávání sladké dobroty oslavenci. Efekt červené, zelené, stříbrné a zlaté hvězdičky. Délka trvání efektu cca 70 sec. CLP – Třída nebezpečnosti. H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le. P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. P372 Nebezpečí výbuchu. P401 Skladujte pouze v původním obalu. P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě. CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336.
95 Kč
+ -

Doprava od 1999.- zdarma

Dárek ke každé objednávce

SKLADEM

Dodání: 22.07.2024 (více info)
Kód sortimentu
318155
EAN
8595596318155
Dostupnost
skladem (20 a více ks)
Balení
1 / 50 / 150
Minimální odběr
1 ks
Rozměry balení Š×V×H
90×360×15 mm
Doporučený věk
od 15 let
Pohlaví
uni
Záruka
2 roky