Podmienky akcie

 

 

 

 

 

 

     PLYŠOVÉ HRAČKY                    KARNEVAL                          PRE DIEVČATÁ                 PRE CHLAPCOV                       NOVINKY                                     UNIKÁTNÉ HRAČKY

         

Rappa s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto súťažných podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo túto akciu pozastaviť, skrátiť, alebo ukončiť bez udania dôvodov.